Over Team:Fit

Team:Fit is de werkwijze waarmee JOGG zich inzet voor een gezondere sportomgeving. We maken het voedingsaanbod in sportkantines en horeca van sportaccommodaties gezonder. Daarnaast is er aandacht voor een rookvrij sportterrein en verantwoord alcoholgebruik. Bij sportevenementen gaan we voor een gezonder voedingsaanbod en gezondere sportsponsoring. Binnen Team:Fit werken we samen met o.a. NOC*NSF, sportbonden, verenigingen en gemeenten.

JOGG

Team:Fit is een werkwijze van JOGG. JOGG maakt de fysieke en sociale leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder. JOGG vormt samen met gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven een werknet. Samen werken we aan een onderbouwde, integrale methodiek: de JOGG-aanpak. Daardoor groeit onze jeugd op tot een gezonde generatie. Een gezonde toekomst begint bij een gezonde jeugd. 

Om dit voor elkaar te krijgen, zet JOGG in op de omgevingen rondom het kind. Eén van die omgevingen is sport. Team:Fit vormt een belangrijk onderdeel van deze omgeving bij sportlocaties en sportevenementen.

Team:Fit bij sportlocaties en -evenementen

Bij Team:Fit zetten we in op sportlocaties en sportevenementen. Bij sportlocaties richten we ons met name op de mensen die de verandering bij sportverenigingen en sportaccommodaties in gang zetten. Denk bijvoorbeeld aan leden, vrijwilligers, kantinebeheerders en uitbaters. Hier gaan we voor gezondere voeding en zetten we in op de thema's roken en alcohol. Een Team:Fit Coach adviseert hierbij kosteloos. Bij sportlocaties werken we samen met partners (sportbonden en bedrijven) en experts.

Bij sportevenementen richten we ons met name op gemeenten (in beleid met het Convenant Gezonde Sportevenementen) en organisatoren. Hier gaan we samen met hen voor gezondere voeding en sportsponsoring.