“Wij willen de gezondste club van Groningen worden”

15 juni 2017

Voetbalvereniging GRC Groningen is een club met ambitie, niet alleen binnen de lijnen, maar ook daarbuiten. Iedereen binnen de vereniging wordt actief betrokken bij het gezonder maken van het aanbod in de kantine, aan de hand van onder andere brainstormsessies, workshops en thema-avonden. Masterstudente Marchelle van Uden begeleidt de vereniging bij de gezonde aanpak en vertelt erover. 

“Het is de ambitie van GRC om de gezondste club van Groningen te worden”, vertelt Marchelle, die de master Healthy Ageing Professional volgt aan de Hanzehogeschool in Groningen. “Die ambitie wordt sinds twee jaar gedragen door een enthousiaste, ambitieuze groep vaders: de commissie GRC Gezond. Een gezonder aanbod in de kantine hoort wat de club betreft ook bij die ambitie, net als rookvrije zones rond het clubgebouw. Om de ambities vorm te geven, worden de leden, ouders en overige betrokkenen nauw betrokken. Wat zijn hun behoeftes en ideeën met betrekking tot de gezonde club?”

Marchelle ging op zoek naar antwoord op deze vraag. “Ik heb dat allereerst gedaan door veel aanwezig te zijn in het clubhuis en langs de lijn en veel met mensen te praten. Met een groep leden en ouders hebben we enkele brainstormsessies gehouden over de behoeftes en ideeën ten aanzien van de gezonde club. Daarna hebben we een thema-avond georganiseerd over gezonde voeding, roken op het sportcomplex en jeugdbeleid. Daaruit is waardevolle informatie gekomen, die helpt bij de invulling van de ambities: daar heb je ook echt draagvlak voor nodig, anders red je het niet.’’

Quiz met stellingen

Tijdens de thema-avond werd onder andere een quiz gehouden met stellingen over gezonde voeding. Zo bleek bijvoorbeeld dat 96 procent van de leden het een goed idee vond als er een groter aanbod van gezonde keuzes in de kantine kwam, tegenover 4 procent die hier geen voorstander van was. “Van daaruit kun je vervolgens de discussie aangaan, want er is natuurlijk altijd een nuance tussen voor en tegen”, legt Marchelle uit. “Uit die discussie kwam naar voren dat het een goede eerste stap was om mensen een gezonde keuze aan te bieden naast het ongezonde aanbod dat er nu vooral in de kantine is. We willen niet betuttelend zijn, maar mensen wel een gezonde keuze als alternatief bieden, zeker nu we weten dat er vraag naar is.”

Uit een aanvullend onderzoek naar de behoeften van de leden bleek dat 82 procent van hen gezondere producten in de kantine wil en dat 67 procent die gezonde producten ook echt gaat kopen.

Broodje gezond als een tierelier

GRC vindt het zonde om het wiel telkens opnieuw uit te vinden. “Daarom zijn we ook in gesprek gegaan met Team:Fit”, vertelt Marchelle. ’’Team:Fit heeft handige tips en veel kennis beschikbaar. Het belangrijkste vinden we wat de leden zelf willen. Ze mogen bijvoorbeeld zelf receptenkaarten inleveren en voorstellen doen voor nieuwe broodjes. Tijdens de thema-avond hebben we gebruikgemaakt van AnswerGraden, een handige app waarin we de vraag konden stellen: Wat is je droombeeld voor de kantine van GRC? Via hun mobiele telefoon konden mensen dingen invullen en de antwoorden verschenen vervolgens op een scherm in een wolk. De dingen die vaker genoemd worden komen groter in die wolk te staan.”

Een broodje gezond kwam erg groot naar voren en werd een paar weken later al geïntroduceerd. “Bewust op een rustige zaterdag, zodat we tijd hadden om de broodjes te maken. Het liep gelijk als een tierelier. We hebben ook een paar waterkannen gekocht voor op de bar. Daar doen we wat fruit of munt in zodat we water met een smaakje kunnen aanbieden.”

Ambassadeurs

Marchelle is vanuit haar master zelf een jaar lang betrokken bij GRC, maar heeft er inmiddels voor gezorgd dat er binnen de club heel wat ambassadeurs zijn. “Kartrekkers zijn belangrijk voor de duurzaamheid van de verandering”, weet zij. “Enthousiaste mensen zijn een must om er de komende jaren mee bezig te blijven. We kiezen bewust voor de weg van de geleidelijkheid. We willen niet in één keer de hele kantine omgooien, maar wel gezonde aanpassingen maken. We verbieden geen ongezond gedrag, we willen alleen gezond gedrag op een positieve manier stimuleren. GRC Groningen heeft inmiddels vele partners gevonden die de club helpen bij de gezonde ambities. Bijvoorbeeld Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN), UMCG en lokale ondernemers zoals Bloemsma groente en fruit. Maar ook mensen die spontaan een gift doen.”

Blue Zone

Wat de verandering bij GRC bijzonder maakt, is dat er meteen meerdere aspecten zijn aangepakt. “Niet alleen de kantine, maar ook het roken en de saamhorigheid binnen de club, de betrokkenheid bij elkaar. Er komen zo meerdere interventies samen. Om het mooi vorm te geven, bundel ik deze interventies in een zogenaamde Blue Zone Toolbox. Blue Zones zijn plekken op de wereld waar mensen gezonder en gelukkiger oud worden doordat ze onder andere als community bij elkaar betrokken zijn en elkaar helpen. GRC wil daar ook een steentje aan bijdragen.”


Meer verhalen

Hoe scoort jullie kantine? Pakken jullie brons, zilver of goud?

Bekijk de spelregels