Doe het samen

Samen met andere enthousiastelingen kun je jullie sportlocatie gezonder maken. Betrek mensen binnen je vereniging die gemotiveerd zijn om het kantineaanbod gezonder te maken, een rookvrije sportlocatie te realiseren en te werken aan verantwoord alcoholgebruik

Wie heb je nodig?

Om aan de slag te gaan met een gezondere sportlocatie.

Een gemotiveerd team

Samen maken jullie het eten in de kantine nog lekkerder en gezonder! Van bestuursleden tot kantinemedewerkers, en van commissieleden tot ouders van jeugdspelers. Iedereen kan meedoen!

Download de wervingsposter >

TIP

Betrek ook de leden van de barcommissie. Zij zijn immers het gezicht naar de rest van de club. Als een van hen de inkopen regelt, weet je zeker dat het goed zit. Wel zo handig!

Een betrokken contactpersoon

Die een kort lijntje naar het bestuur heeft en die de rol van aanvoerder op zich neemt. Dat maakt het makkelijk om veranderingen door te voeren. Hij of zij kan de rest van het team – en de hele vereniging – goed motiveren met zijn of haar enthousiasme.

Wat heb je nodig?

Om een vliegende start te maken.

Inzicht en informatie

Om je kantineaanbod gezonder te maken, voor een rookvrije sportlocatie te gaan en om verantwoord om te gaan met alcohol.

  1. Zoek uit hoe de bar nu draait: wat wordt er in de kantine verkocht, wat zijn de marges, en welke producten verkopen het beste? Dit is echt een klus voor de kantinebeheerder. 
  2. Gebruik onze enquête om een overzicht te krijgen waarvan jullie leden gelukkig worden.
  3. Bedenk welke sponsoren kunnen aansluiten bij de plannen om jullie sportlocatie gezonder te maken.
  4. Ga na hoe jullie leden het beste te bereiken zijn: is dat via Facebook, e-mail of toch per post?
  5. Ga na of bepaalde buitenruimtes op jouw sportlocatie al rookvrij zijn (terras, speeltuin, entree etc.) en waar de kansen liggen om stappen te zetten.
  6. Ga na wat er over alcohol is opgenomen in het beleid van je club en of binnen de vereniging alle barmedewerkers de e-learning Verantwoord Alcohol Schenken hebben gevolgd.

Een helder plan

Met een duidelijk doel. Zo weten jullie altijd waar jullie naartoe werken! Gebruik hierbij de informatie die jullie eerder hebben verzameld. Bedenk welke leuke acties je wilt organiseren om je leden mee te krijgen, en zorg dat het bestuur jullie plannen steunt. Met een goed actieplan weet je precies waar je aan toe bent.      

Download ons handige voorbeeld-actieplan >

Wat ga je doen?

Om van jullie Team:Fit-kantine een succes te maken.

Betrek zoveel mogelijk leden

Zodat iedereen weet dat je bezig bent jullie sportlocatie nog leuker en gezonder te maken. Om je een stapje verder te helpen, hebben we tips en tricks verzameld. Zo maak je het voor iedereen zo makkelijk mogelijk.

Je plannen evalueren

Zodat je weet of veranderingen in de smaak vallen. Kijk hierbij ook naar je actieplan. Wat gaat er goed? En wat kan er nog beter? Als je denkt dat een nieuw product in de kantine nog net iets beter kan: probeer het!

Tip

Maak van de fans of selectiespeler(s) een Team:Fit-ambassadeur. Laat ze praten over het belang van een gezondere sportlocatie. Dit kan bijvoorbeeld tijdens trainingen.

Hoe ga je verder?

Maak je sportlocatie klaar voor de toekomst!

Met beleid

Leg je plannen vast in het beleid van jullie vereniging. Zorg ervoor dat een bestuurslid verantwoordelijk is voor het kantinebeleid.

  • In het beleid laat je zien hoe jullie je inzetten voor een gezondere sportlocatie. Welke challenges ga je aan? Zorg ervoor dat een bestuurslid verantwoordelijkheid draagt voor het gezondere beleid bij je club. Zo is altijd duidelijk wie het assortiment bepaalt, wat voor producten jullie verkopen en welke maatregelen jullie nemen voor een rookvrije sportomgeving en om verantwoord met alcohol om te gaan.
  • In het technische beleidsplan benadruk je dat een gezondere sportomgeving belangrijk is voor de sportprestaties.
  • Gebruik het sponsorbeleid om jullie sponsoren te overtuigen dat jullie vereniging een maatschappelijke functie heeft. Laat zien waarom dat voor jullie sponsoren interessant is.
  • Werk in het verenigingsbeleid uit waarom een gezondere sportlocatie belangrijk is voor de algehele visie van de club.

Lees verder over

Hoe gezond is jullie sportlocatie?

Ga aan de slag met gezonder eten en drinken, een rookvrij sportterrein of verantwoord alcoholbeleid. Start met Team:Fit en maak jullie sportlocatie stap voor stap gezonder. Stel doelen, kies challenges en ga aan de slag.

Het spel