Jouw organisatie

Samen met alle betrokken partijen kan een sportevenement nog gezonder worden gemaakt. Als ieders wensen en belangen helder zijn, is het makkelijker om alle neuzen in dezelfde richting te zetten.

Wie heb je nodig?

Voor een sportevenement met gezonder, lekkerder en gevarieerder eten en drinken en gezondere sponsoring.

Een gemotiveerd team

Inventariseer wie er allemaal betrokken zijn bij de organisatie van een sportevenement. Vergeet niet de organisaties van eventuele side-events, zoals sportverenigingen of scholen. Of het nu een groot of klein, lokaal of (inter)nationaal evenement betreft, zorg dat alle betrokken partijen in een vroegtijdig stadium in gesprek gaan om een gezonder sportevenement te realiseren.

TIP

Ga op tijd met elkaar om de tafel. Samen kom je tot creatieve oplossingen voor een gezonder evenement.

Gemeenten

Bij de organisatie van een sportevenement speelt de gemeente vaak een rol in de vorm van een vergunning en/of subsidieverlening. Mogelijk is al in gemeentelijk beleid vastgelegd dat bij het organiseren van sportevenementen de afspraken vanuit het convenant worden gevolgd.

Meer weten? Neem contact op met Team:Fit. 

Sportbonden     

Sportbonden zijn vaak (mede-)initiator van een evenement en zien steeds meer het belang van een gezondere sportomgeving waarvan sportevenementen een belangrijk deel uitmaken. Is een sportbond betrokken bij het te organiseren sportevenement, dan is het belangrijk haar deskundigheid en inzet te verbinden aan de organisatie van het sportevenement.

Tip

Practice what you preach, kijk ook naar je eigen evenementen en congressen! Geef hierbij het goede voorbeeld.

Sportmarketing- en evenementenbureaus

De organisatie van een sportevenement wordt vaak uitbesteed aan sportmarketing- of evenementenbureaus, door de gemeente en/of sportbond. Zij kennen de wereld van de sport en zijn goed in staat om hun creativiteit en deskundigheid in te zetten bij het stimuleren en verleiden tot gezondere sportsponsoring en een gezonder voedingsaanbod.

Locaties – accommodaties / Beheerders - cateraars

Sportevenementen worden vaak in bestaande accommodaties georganiseerd, zoals stadions en sporthallen. Beheerders van de horeca en cateraars zijn belangrijke spelers bij de organisatie en de mogelijkheden voor aanpassingen in het aanbod. 

Wat heb je nodig?

Om een gezonder sportevenement tot een succes te maken.

Ondertekenen convenant

De betrokken gemeente heeft het Convenant Gezonde Sportevenementen ondertekend en de inhoud ervan in  beleid en subsidieregelingen opgenomen. 

Richtlijnen zijn duidelijk

Je maakt aan alle betrokken partijen duidelijk wat je onder een gezonder sportevenement verstaat. Met de Richtlijn Gezondere Eetomgevingen van het Voedingscentrum maak je het aanbod aan eten en drinken en je sponsoring gezonder. Vertaal dit naar je sportevenement. Heb je hulp nodig? Neem dan contact op met Team:Fit.

Wat ga je doen?

Welke stappen zet je?

Aan de slag

  • Ga tijdig om tafel met alle partijen die bij de organisatie van je sportevenement betrokken zijn. Zo is voor iedereen vanaf het begin duidelijk wat de verwachtingen zijn en hoe je samen een gezonder sportevenement realiseert.
  • Geef bekendheid aan je voornemens om samen een gezonder sportevenement te organiseren. Zo maak je je plannen minder vrijblijvend.
  • Wijs een kartrekker aan binnen het projectteam. 
  • Neem alle betrokken partijen mee in de Richtlijn Gezondere Eetomgevingen van het Voedingscentrum.
  • Onderzoek met elkaar hoe je aan de hand van deze richtlijn je sportevenement gezonder kunt maken: hoe richt je je aanbod aan eten en drinken in? En wat betekent de richtlijn voor de keuze en zichtbaarheid van sponsoren?

Helder plan

Maak een helder plan met een duidelijk doel. Zo weten alle betrokken partijen waar jullie naartoe werken en wat er van hen verwacht wordt.

Tip

Heb je hulp nodig? Neem dan contact op met Team:Fit.


Hoe ga je verder?

Evalueer voor een nog beter resultaat.

Loop rond als bezoeker

Je hebt alles in gang gezet om het sportevenement gezonder te maken. Maar heb je overal aan gedacht? Loop op het evenement rond als bezoeker, bekijk of het er uitziet zoals alle betrokken partijen het voor ogen hadden op het gebied van aanbod en sponsoring.

Leg vast en bespreek

Leg alle zaken vast die je opgevallen zijn. Wat kan beter? Deel deze ervaringen met je team en doe er je voordeel mee voor de volgende keer.

Lees verder over