Mulier Instituut presenteert onderzoek ‘De gezonde sportkantine in 2019’

25 januari 2020

De laatste jaren neemt de aandacht voor gezonde voeding bij sportverenigingen toe, bijvoorbeeld door Team:Fit (een initiatief van JOGG). De impact die met Team:Fit wordt gemaakt bij verenigingen kan nog wel worden vergroot. Dat blijkt uit het resultatenonderzoek ‘De gezonde sportkantine in 2019’ dat het Mulier Instituut vandaag heeft gepresenteerd.

Bekijk hier het resultatenonderzoek ‘De gezonde sportkantine in 2019’ van het Mulier Instituut.

Sportverenigingen en –accommodaties die zich bij Team:Fit aansluiten werken aan een gezonder aanbod in hun sportkantine volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines, het rookvrij maken van het sportterrein en/of verantwoord alcoholgebruik. Om het gezondere aanbod bij sportverenigingen te monitoren, heeft het Mulier Instituut in opdracht van JOGG (initiatiefnemer Team:Fit) de stand van zaken met betrekking tot aanbod in sportkantines onder sportverenigingen in beeld gebracht.

De laatste jaren blijkt de aandacht voor gezonde voeding bij sportverenigingen toe te nemen, bijvoorbeeld door Team:Fit, zo blijkt uit het onderzoek. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat de impact die bij verenigingen gemaakt wordt, kan worden vergroot door verenigingen concrete en snel toepasbare ideeën te geven hoe zij gezonder aanbod kunnen realiseren.

Het onderzoek laat ook zien dat verenigingen met merendeels ‘minder gezond’ aanbod wel de wens kunnen hebben om gezonder aanbod aan te bieden. Zij beginnen vanwege allerlei verwachte belemmeringen niet aan het realiseren van gezonder aanbod. Door verenigingen te helpen met de eerste stap kunnen deze belemmeringen makkelijker worden weg genomen. Hierbij kan Team:Fit gebruikmaken van succesvolle voorbeelden bij verenigingen die een gezondere kantine hebben gerealiseerd.

Een veel genoemde reden om het aanbod in kantines niet gezonder te maken is dat er volgens verenigingsbestuurders niet of nauwelijks vraag naar gezondere producten is. Verenigingen die aangeven dat er wel vraag is, zijn veelal de verenigingen met een gezond aanbod. Op basis van het onderzoek wordt aanbevolen om verenigingen mee te geven dat het creëren van gezonder aanbod ook een toename in vraag naar gezonder aanbod tot gevolg kan hebben.

Een deel van de verenigingen biedt alleen dranken aan in de kantine. Zij gebruiken dit als argument om niet te beginnen met het gezonder maken van het aanbod in de kantine, maar ook in het drankenaanbod kan onderscheid worden gemaakt in ‘minder gezond’ en ‘gezond’. Door deze verenigingen in te laten zien dat ook zij hun aanbod gezonder kunnen maken, kan het bereik van Team:Fit verder worden vergroot.

Bijna alle verenigingsbestuurders van verenigingen met een eigen kantine voeren enige vorm van alcohol- en rookbeleid. Bij de meeste verenigingen wordt bij de verkoop van alcohol naar de leeftijd gevraagd en geldt binnen een rookverbod. Vooralsnog lijkt het erop dat verenigingen geen problemen ervaren in het voeren van alcohol- en rookbeleid.

De resultaten van dit onderzoek helpen Team:Fit aandacht te vragen voor een gezond aanbod bij sportverenigingen en gericht de ondersteuning aan sportverenigingen te verbeteren om meer gezondere sportkantines te creëren.

Dit artikel is gepubliceerd op 25 januari 2020

Lees verder over

Hoe scoort jullie kantine? Pakken jullie brons, zilver of goud?

Bekijk de spelregels